Chelsey Hernandez Leaves KTRK Houston

DMAS 31 & 7

Chelsey Hernandez Leaves KENS For KTRK

DMA 33 (SAN ANTONIO, TX)

Chelsey Hernandez Joins KENS San Antonio News