Erika Lopez Returns To KVUE Austin

DMAS 40 & 7

KVUE Meteorologist Erika Lopez Joining KHOU